Dobrovolníci

Nepochybujte o tom, dobrovolnictví je projevem vyšší moci. Naznačil to Nový zákon, když prorocky mluvil o lidech dobré vůle. Kdo jiný než dobrovolník by mohl být člověkem dobré vůle? A to není vše! Příkladem působení této vyšší moci jsem já. V mém životě se odehrály události, které se prostě jen tak stát nemohly! Posuďte sami.

Že nevíte, o jaký den se jedná? Přece o Mezinárodní den dobrovolníků, který už v roce 1985 vyhlásila Organizace spojených národů. Jelikož tento den je před námi, je vhodná příležitost nahlédnout hlouběji, jak u nás dobrovolnictví funguje. Navážu tak na článek Lidé dobré vůle a sociální služby, otištěný v únorovém vydání tohoto měsíčníku.

Předkládám vám řadu odkazů na dobrovolnické programy v několika oblastech života naší společnosti. Doufám, že vám pomohou vytvořit si co nejplastičtější obraz o dobrovolnictví v ČR. Odkazy byly shromážděny v září 2018 v rámci mého e-learningového kurzu pro zaměstnance veřejné správy, který nabízí společnost Rentel s. r. o. Děkuji za vydatnou pomoc...

Článek z r. 2005 (měsíčník pro NNO Grantis) klade dodnes živé otázky, Nebo jsme někam postoupili? Komunikují velké korporace s neziskovkami jako před 12 lety?

Článek obsahuje zkušenosti, které dodnes zažívají lidé v dobrovolnických programech.
Jak dobrovolnictví začínalo v oblasti pomoci nevidomým lidem?

Nabízím vám několik článků o jednom z největších dobrovolnických projektů v sociální oblasti a o neziskovce, kterou jsem 16 let řídil.

Vytvořte si webové stránky zdarma!