Co vám může přinést práce dobrovolníka pomáhajícího sociálně znevýhodněným lidem

05.10.2017

Do tohoto textu jsem shrnul a zobecnil zkušenosti, které 16 let zaznívaly na setkáních dobrovolníků pomáhajících dospělým nevidomým lidem.

Když se budete třeba jednou za týden nebo čtrnáct dní setkávat a pomáhat klientovi (např. nevidomému), pak:

 • uděláte kus dobré práce pro někoho, kdo Vaši pomoc potřebuje
 • získáte dobrý pocit z pomáhání a smysluplného využití volného času
 • rozšíříte si své komunikační schopnosti užitečné i pro jiné situace
 • projdete přípravným procesem organizovaným dobrovolnickým centrem nebo pomáhající organizací a poznáte tak nové lidi, nové procesy a získáte nové informace a dovednosti
 • pravděpodobně získáte osvědčení o absolvování přípravného vzdělávání nebo o zapojení do dobrovolnického projektu pro váš životopis, pro školu nebo budoucího zaměstnavatele
 • - dohodnete-li se s koordinátorem dobrovolníků nebo s jiným zaměstnancem, můžete jej získat jako osobu poskytující reference do vašeho strukturovaného životopisu
 • získáte příjemné vědomí příslušnosti ke komunitě, k dobrovolnickému projektu nebo k zařízení, jehož klientům pomáháte
 • získáte sociální dovednosti modifikovaně využitelné i v jiných oblastech práce s lidmi
 • formou dobrovolnické služby se můžete prakticky připravovat a poznat prostředí pro vaše budoucí zaměstnání v pomáhající profesi (sociální pracovník, zdravotník)
 • mezi dobrovolníky a klienty můžete najít nové přátele
 • v případě pomoci nevidomým lidem se naučíte správně je doprovázet, v případě pomoci seniorům získáte dovednosti dobré pro pomoc seniorům ve vaší rodině a okolí apod.

© Miroslav Michálek 2017

Vytvořte si webové stránky zdarma!