Semináře

V roce 2019 jsem ukončil svou lektorskou a poradenskou činnost s výjimkou e-learningových kurzů.

Od roku 2020 se věnuju výhradně pořádání a zpracovávání svých starých textů o životě se slepotou i textů beletristických na jiná témata a psaní textů nových.


Jaké akce jsem do roku 2019 realizoval:

1. Semináře:

Mnoho let jsem lektoroval řadu kurzů a seminářů pro společnosti Okamžik z.ú., Rentel a. s., Gerontologický institut Života 90 z.ú., Dolvea Innovation s.r.o. a Celesta Praha z. ú. Na základě těchto zkušeností a s možností výběru témat podle vašich potřeb vám nabízím semináře na klíč v rozsahu 2-6 výukových hodin ve vašich prostorách obvykle bez powerpointové prezentace.

Příklady seminářů:

Profesionální práce s osobami se zrakovým postižením (výběr témat: důsledky oslabení a ztráty zraku, formy rehabilitace, legislativa, služby, pomůcky, vzdělávání a zaměstnávání, bezpečné doprovázení, profesionální komunikace, bezbariérovost, standardy kvality sociálních služeb apod.)

Možnosti a limity dobrovolnictví v pomáhajících profesích (výběr témat: podstata a historie dobrovolnictví, legislativa, dobrovolnické projekty a dobrovolnická centra, proces práce s dobrovolníky, PR dobrovolnictví)

2. Besedy a jiné skupinové akce:

Témata: problémy začleňování nevidomého, fungování a řízení malé neziskovky, rozvoj dobrovolnického projektu, možnosti a úskalí řízení lidí poslepu, sedmero oblastí znevýhodnění nevidomých (vše na základě osobních zkušeností)

Autorský literární večer Život se zavřenýma očima spojený s besedou o životě beze zraku a četbou literárních ukázek

3. Profesní konzultace:

- poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, jejichž uživatelem může být klient se zrakovým postižením

- dobrovolnickým centrům a projektům poskytujícím služby mimo jiné i nevidomým lidem

Organizační informace:

Místo konání obvykle Praha, jinde výjimečně dle dohody a dopravních možností.

Forma odměny: dohoda o pracovní činnosti

e-mail: michalek.mirek@volny.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma!