O mně

Lidská zkušenost je nekonečně mnohotvárná, a pokud k ní patří slepota, pak ti, kteří nevidí, mohou jiným zprostředkovat své prožitky. Mohu vám sdělit, jaký je život bez zrakových vjemů, dávám vám příležitost projevit se dobrými skutky, jsem živou výzvou k ochraně zraku, ukazuji smysluplnost života i při tomto omezení a někomu třeba pomáhám relativizovat jeho vlastní a zcela odlišné problémy (z knihy Zavřené oči).

Foto David Neff
Foto David Neff

Život se slepotou mě stále učí brát věci takové, jaké jsou, žít tady a teď a netrápit se výčitkami z minulosti nebo obavami z budoucnosti, radovat se i z maličkostí, smát se i tomu, čemu se lidé obvykle nesmějí a neustále si rovnat záda, abych chodil rovně v těle i v duchu. Kdyby mě toto život neučil, necítil bych se kompetentní něco učit druhé na seminářích, někomu pomáhat při řešení pracovních problémů nebo někoho uvádět do svého vidění světa prostřednictvím knih a slovních hříček. 

Měl jsem tu čest být u zrodu nejedné dobré věci pro nevidomé lidi, byl jsem u vzniku různých organizací včetně nadací, dobrovolnických center a jejich sítí. Přispěl jsem k řešení problémů přesahujících hranice jedné neziskovky, kterou jsem 16 let řídil. Mohu vám předat zkušenosti získané za 23 let manažerské práce v neziskovém sektoru a přímé i metodické sociální práce s nevidomými a dobrovolníky. 

Těším se na setkání s vámi při seminářích a konzultacích, ve vaší pracovní skupině nebo prostřednictvím psaného slova. Čtěte a pište, rád odpovídám. 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

V roce 2019 jsem ukončil svou lektorskou a poradenskou činnost s výjimkou e-learningových kurzů.

Od roku 2020 se věnuju výhradně pořádání a zpracovávání svých starých textů o životě se slepotou i textů beletristických na jiná témata a psaní textů nových.

Vytvořte si webové stránky zdarma!