Příklady dobrovolnických programů v ČR

23.11.2018

Předkládám vám řadu odkazů na dobrovolnické programy v několika oblastech života naší společnosti. Doufám, že vám pomohou vytvořit si co nejplastičtější obraz o dobrovolnictví v ČR. Odkazy byly shromážděny v září 2018 v rámci mého e-learningového kurzu pro zaměstnance veřejné správy, který nabízí společnost Rentel s. r. o. Děkuji za vydatnou pomoc MUDr. Ivaně Kořínkové, Mgr. Petře Fronkové a mé ženě, neboť vyhledávání na internetu pro mne coby nevidomého je komplikované a časově náročné.

Přeji vám inspirativní bádání v dobrovolnických programech a třeba i dobré zakotvení v některém z nich.

1. Dobrovolnictví ve zdravotnictví

První dobrovolnický projekt v nemocnici zpracovala v roce 1999 ve Fakultní nemocnici v Motole MUDr. Ivana Stará, nyní MUDr. Ivana Štverka Kořínková, která se zasloužila o systematický rozvoj dobrovolnictví v nemocnicích obdobně jako Národní dobrovolnické centrum Hestia v jiných oblastech.

- https://www.koordinatordobrovolniku.cz/ivana-stverka-korinkova.html

V roce 2004 byl dobrovolnický program ve FN v Motole jako první v ČR začleněn do organizační struktury nemocnice a vzniklo interní Dobrovolnické centrum FN Motol (https://www.dcmotol.cz/cs).

Koordinátor dobrovolníků je od té doby zaměstnancem nemocnice a zajišťuje systematickou práci s dobrovolníky. Tento model posloužil jako inspirace pro vznik dalších dobrovolnických center v nemocnicích.

Příklady dobré praxe naleznete na jejich stránkách, např.:

 • Dobrovolnické centrum Lékořice v Thomayerově nemocnici (od roku 2005) https://www.ftn.cz/dobrovolnicke-centrum-lekorice-129/
 • Dobrovolnické centrum v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s. (od roku 2006)

https://klaudianovanemocnice.cz/dobrovolnici/ms-1076/p1=1076

 • Dobrovolnické centrum v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. (od roku 2007)

https://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/dobrovolnicke-centrum

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou (od roku 2007)

https://www.nemjbc.cz/cs/dobrovolnici-v-nemocnici.html

 • Dobrovolnické centrum Dobromysl v Krajské nemocnici Liberec, a.s. (od roku 2008) https://www.nemlib.cz/dobromysl/
 • Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 2

https://www.fnkv.cz/dobrovolnicky-program.php

 • Nemocnice Šumperk, a.s.

https://www.nemocnicesumperk.cz/chci-pomoci-pacientum-nemocnici--1530.html

 • Pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice Ústí n.L., Teplice, Děčín, Chomutov, Most)

https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-pacienty/informace-pro-pacienty/dobrovolnicka-cinnost/

 • Fakultní nemocnice Olomouc (2014)

https://www.fnol.cz/dobrovolnicke-centrum-zakladni-informace-sekce_784.html

Řada dalších nemocnic nemá své vlastní dobrovolnické centrum, ale dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi ve svém regionu. Např.:

 • FN Brno s Dobrovolnickým centrem Motýlek, z.s.

https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/interni-hematologicka-a-onkologicka-klinika/dobrovolnicky-program/t3032

 • FN Ostrava s DC Adra Ostrava a Charitou Ostrava

https://www.fno.cz/organizacni-struktura/dobrovolnicka-cinnost

Mezi zdravotnická zařízení patří i hospice, z nichž řada má svůj dlouhodobě fungující dobrovolnický program, např.:

 • Mobilní hospic Cesta domů v Praze - https://www.cestadomu.cz/dobrovolnici
 • Domácí hospic Vysočina - https://www.hhv.cz/podporte-nas/dobrovolnici/
 • Hospic sv. Lukáše v Ostravě - https://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/dobrovolnicke-hospicove-centrum/
 • Hospic v Čerčanech (TŘI o.p.s.) - https://www.hospic-cercany.cz/pro-dobrovolniky/
 • Hospic sv. Josefa v Rajhradě u Brna - https://rajhrad.charita.cz/dobrovolnictvi/

Základní informace o dobrovolnictví ve zdravotnictví jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/odbornik/obsah/dobrovolnik-ve-zdravotnictvi_2921_3.html

Od roku 2011, resp. 2013 funguje evidence dobrovolnických programů ve zdravotnictví, sběr dat provádí ÚZIS - Ústav statistických informací ve zdravotnictví. Aktuální přehledy o počtu dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin najdete zde: https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/evidence-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-s-dobrovolnickym-programem_3194_3.html

2. Ekologie a ochrana Životního prostředí patří k tradičním a veřejně známějším oblastem působení dobrovolníků. Uvádíme některé subjekty:

 • Nadace Partnerství - existuje od roku 1991, je největší česká environmentální nadace www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Ukazka-podporenych-projektu
 • Hnutí duha - https://www.hnutiduha.cz/pridejte-se/dobrovolnici
 • Hnutí Brontosaurus - https://www.brontosaurus.cz/pridej-se

https://www.brontosaurus.cz/struktura-a-organizace/dobrovolnicke-centrum

 • Centrum Veronica - https://hostetin.veronica.cz/zapojte-se-jako-dobrovolnik
 • Český svaz ochránců přírody - https://www.csop.cz/index.php?cis_menu=2&m1_id=1041&m2_id=1166&m_id_old=1374
 • Arnika - https://arnika.org/dobrovolnik

3. Dobrovolnické aktivity z oblasti ochrany lidských práv, práv menšin a integrace cizinců:

 • Člověk v tísni - https://www.clovekvtisni.cz/dobrovolnictvi-4175gp
 • Meta - https://www.meta-ops.cz/dobrovolnicky-program
 • InBáze - https://www.inbaze.cz/dobrovolnici/
 • Centrum pro integraci cizinců - https://www.cicpraha.org/cs/dobrovolnici-a-kluby/dobrovolnici-a-kluby.html
 • Nová škola - https://www.novaskolaops.cz/jako-dobrovolnik
 • Liga lidských práv - https://llp.cz/zapojte-se/dobrovolnici/
 • Amnesty International - https://www.amnesty.cz/dobrovolnik
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům - https://www.opu.cz/cs/zapojte-se/
 • SIMI - https://www.migrace.com/cs/zapojte-se/spolupracujte/dobrovolnik
 • Pomáháme lidem na útěku - https://plnu.cz/informace-pro-dobrovolniky/

4. V sociální oblasti dominují: pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením a dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Uvádíme několik příkladů:

 • Život 90 - Přátelské návštěvy u seniorů - https://www.youtube.com/watch?v=0es_DTWfNEk
 • Sue Ryder - https://www.sue-ryder.cz/clanky/stante-se-dobrovolnikem
 • Dobrovolnické centrum pomoci nevidomým Okamžik - www.okamzik.cz
 • Hestia centrum pro dobrovolnictví a Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem: Program 3G - tři generace - rodiny s dětmi a dobrovolník nad 50 let, https://www.hest.cz/cs-CZ/co-delame/program-3-g-tri-generace
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem Plzeň: Sousedé 55 plus, https://www.sousede-plus.cz/ https://www.totemplzen.cz/dobrovolnictvi/
 • Oblastní charita Ústí nad Labem - https://www.charitausti.cz/dobrovolnictvi/
 • Arcidiecézní charita Praha - https://praha.charita.cz/pomahejte/dobrovolnictvi/
 • Slezská diakonie - https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/dobrovolnictvi
 • Maltézská pomoc - pomoc seniorům a zdravotně postiženým,

https://www.maltezskapomoc.cz/stante-se-dobrovolnikem-maltezske-pomoci-#siteNav

 • Krása pomoci - https://www.krasapomoci.cz/chci-se-zapojit/

5. Tradičně rozsáhlé je dobrovolnictví při církvích a náboženských společnostech, kromě výše jmenovaných ještě uvádíme:

 • Diakonie - https://www.diakonie.cz/pomahejte-s-nami/dobrovolnictvi-a-prace/seznam-stredisek-s-dobrovolnictvim/
 • Charita - https://www.charita.cz/podporte-nas/dobrovolnici/, na dobrovolnících v Charitě stojí např. Tříkrálová sbírka

6. Mezinárodní dobrovolnické programy zahrnují jak vysílání dobrovolníků do zahraničí, tak i jejich přijímání a zapojování do projektů v ČR. Zejména u zapojování mladých lidí hrají také důležitou vzdělávací roli (znalosti cizích jazyků a prostředí). Vysílání odborníků jako dobrovolníků do zahraničí zase plní důležitou roli při odstraňování následků přírodních, ekologických a humanitárních katastrof a při pomoci nejchudším zemím světa (např. Lékaři bez hranic).

 • Inex - nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím, je zapojena do Evropské dobrovolné služby: https://www.inexsda.cz/cms/evropska-dobrovolna-sluzba-1

7. Dalšími oblastmi působení dobrovolníků jsou např.:

 • ochrana památek a historického dědictví
 • práce s dětmi a mládeží
 • sportovní aktivity
 • kulturní, umělecké a společenské aktivity
 • veřejné sbírky a dárcovství aj.
Vytvořte si webové stránky zdarma!