Nevidomí

Jak utvářejí své partnerské vztahy nevidomí lidé? Jaké problémy mohou být spojeny s jejich rodičovstvím a sexualitou? Co je trápí, a co naopak není problém, ačkoliv by vidící veřejnost předpokládala, že to problém bude? Je zapotřebí v sociálních službách něco domyslet? A můžete pro ně něco udělat právě vy?

Neboli kaleidoskop doplňujících informací pro ty, kteří chtějí pomáhat nevidomým lidem

Na fotografii vidíte Kleinův psací stroj pro nevidomé, tedy speciální přístroj pro vytlačování reliéfů běžných písmen do papíru tak, aby je mohli číst nevidomí i vidící lidé (viz též Fotogalerie).

Jak slepota ovlivňuje míru lidské autonomie? Následující článek zveřejněný časopisecky a zařazený do knihy "Tady stojíte dost blbě" nabízí pokus o odpověď na toto nesnadné téma.

Rozsáhlejší a netradiční text o sedmi okruzích problémů spojených se zrakovým postižením byl publikován v r. 2016 s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví a Nadačního fondu Českého rozhlasu. Text je ke stažení na níže uvedených adresách.

Jaké to je

30.09.2017

Jak se nevidomému jde s bílou holí? To se v žádné knize nedočtete, jen v té mé s názvem Tady stojíte dost blbě. Text z knihy jsem lehce upravil.