Kleinův psací stroj

04.02.2018
Foto Rena Michálková
Foto Rena Michálková

Na fotografii vidíte Kleinův psací stroj pro nevidomé, tedy speciální přístroj pro vytlačování reliéfů běžných písmen do papíru tak, aby je mohli číst nevidomí i vidící lidé (viz též Fotogalerie).

Johann Wilhelm Klein, jeho "stvořitel", se narodil 11. 4. 1765 a zemřel 12. 5. 1848 v Rakousku, byl dnešním slovníkem "tyfloped" (pedagog vzdělávající nevidomé). Převzal dosavadní zkušenosti nevidomého učitele Curyšského ústavu F. G. Funka s latinkou propichovanou špendlíkovou soustavou. Okolo roku 1810 Klein písmena zjednodušil tak, aby byla hmatem dobře čitelná, a vytvořil příslušný nástroj či přístroj k jejich tisku, kterému se nepříliš šťastně v našem jazykovém prostředí říká "psací stroj", ačkoliv se o stroj v pravém slova smyslu nejedná.

Klein odmítal Braillovo bodové písmo pro nevidomé se zdůvodněním, že vyčleňuje nevidomé z písemné komunikace s vidícími, zatímco jím navržený a hojně využívaný "psací stroj" je nevyčleňuje.

Reliéfní vytlačované písmo z Kleinova stroje bylo sice čitelné pro nevidomé i vidící, ale mělo kratší životnost (snadněji se text "očetl") a jeho psaní bylo pomalejší než psaní na Pichtově psacím stroji pro psaní Braillova bodového písma. Braillovo písmo navíc umožnilo vytvoření specifických znaků pro matematické symboly, chemické prvky, pro zápis not nebo vytvoření zvláštního zkratkopisu v angličtině.

Přesto byl Kleinův stroj užíván ještě v padesátých letech minulého století, tedy čtvrtstoletí po zavedení Braillova písma v naší zemi. Ještě v šedesátých letech ho například používala nevlastní nevidomá babička k psaní dopisů své vnučce, mé manželce. Kleinův stroj umožňoval písemný styk nevidomých s vidícími, dokud nenastalo období zvukových dopisů na magnetofonových páscích a hlavně na magnetofonových kazetách, které bylo dokonce možno zasílat poštou ve speciálních pouzdrech zdarma. Dnes je nevýhoda odlišného konceptu Braillova písma oproti běžnému černotisku smazávána digitální technikou, která nejenže umožňuje přímou komunikaci nevidících a vidících elektronickou poštou a pomocí SMS zpráv. Umožňuje i naskenování textu napsaného Braillovým písmem a jeho převedení do běžného textu pro vidící pomocí skeneru a PC nebo chytrého telefonu.

Tak zanikla i poslední výhoda Kleinova psacího stroje, a ten se stal už jen svéráznou tiskařskou historií nebo spíše kouskem pro sběratele kuriozit.

Více informací naleznete v Tyflopedickém lexikonu Dr. J. Smýkala na stránkách https://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=503

© Miroslav Michálek 2018

Vytvořte si webové stránky zdarma!