Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé

05.10.2017

Rozsáhlejší a netradiční text o sedmi okruzích problémů spojených se zrakovým postižením byl publikován v r. 2016 s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví a Nadačního fondu Českého rozhlasu. Text je ke stažení na níže uvedených adresách.

Michálek, M.: Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé, Praha: Okamžik, 2016.

ISBN: 978-80-86932-44-6

https://kdd.cz/index.php?page=detail&id=34417

https://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/Rovne_prilezitosti.html


Vytvořte si webové stránky zdarma!