Synchronicita badatelsky i literárně

22.08.2021

Co o mém starším článku napsal ve své knize badatel Jiří Dušek

Mnohokrát mě potěšily i udivily, a někdy dokonce popostrčily někam dál na klikatých cestách a cestičkách životem. V naprosté většině případů mě sice "jen" pobavily, ale i to přece stojí za to. O čem je řeč? Na mysli mám moje oblíbené synchro-nicůtky a zcela vážné a záhadné synchronicity, tedy jev, který popsal velký psycholog Carl Gustav Jung. Tato nenadálá ťuknutí na sebe nesouvisejících událostí, překvapivých drobností, naléhavých snů i zničehonic se vynořujících vzpomínek, které jako by právě teď měly o něčem promluvit, jen není většinou jasné o čem, jsou pro mne kořením života a metodou spojování příběhů v mém literárním psaní. Ale toto koření života může být také předmětem vážného badatelského zájmu.

V červenci 2021 vyšla pozoruhodná kniha Jiřího Duška příznačně nazvaná Průvodce synchronicitou a synchronicita průvodce s vypovídajícím podtitulem Jazyk neuvěřitelných náhod, ISBN 978-80-270-9902-3.

Odborný konzultant a poradce Jiří Dušek se na synchronicitu podíval z mnoha úhlů pohledu, knihu vybavil řadou názorných tabulek a posbíral do ní neuvěřitelné množství myšlenek a citátů z nejrůznějších oblastí lidského myšlení a literatury. A mezi nimi je na str. 101 kapitola 37. nazvaná Synchronicita a nevidomí, ve které je mimo jiné následně citovaná zmínka o mém článku. Pro přehlednost uvádím začátek a konec citace z knihy pana Duška, přitom jeho citace z mého článku je ohraničena uvozovkami a vynechaná místa jsou naznačena třemi tečkami.

Začátek citace:

Dále je uveden velmi pěkný článek z časopisu ZORA (roč. 97, číslo 24, prosinec 2013) od Mirka Michálka, který mě inspiroval k vytvoření stupnice synchronicity. Určitě to byl výsledek samotné synchronicity.

"...Nevím, jak vy, ale já mu nebo tomu říkám "Vesmír"... Čemu? No přece tomu záhadnému, co je kdesi všude i tam nahoře a za vším, a co mi občas něco "přifoukne" do života. Nějaká nevyzpytatelná přitažlivost, projevy ducha nebo třeba synchronicita, jak tomu říká psycholog Jung. Tedy že člověk potká něco, co by z hlediska pravděpodobnosti nemělo nastat, a přece se to stane. Něco mi přifoukne na mou životní cestu nějakou osobu, věc, epizodu, situaci, a nemusí to zase tak moc znamenat, třeba jen to, že se některé věci potkávají bez příčiny, a jiné mohou mít příjemné i nepříjemné souvislosti. Tak to mými slovy řečeno "dělá Vesmír" ... Ať Vesmír fouká dobré věci do příštího roku a ať vám hudba vždy přináší radost, to vám přeje..."

Tento skvělý článek Mirka Michálka mne inspiroval k vytvoření stupnice synchronicity. Stupnice je uvedena v samostatné kapitole.

Konec citace.

Ještě dodávám, že výsledek inspirace mým článkem je opět synchronicitně nečekaný a zajímavý, ale to si už musíte přečíst sami. Knihu prodává například internetový obchod Kosmas.

A můj článek? Pod nezkráceným názvem "Vesmír, Děd Vševěd, nevidomí a hudba" Byl uložen hluboko ve starších textech sekce Fejetony, tak jsem ho exhumoval a najdete ho hned za tímto textem.

© Miroslav Michálek, Praha 2021

Vytvořte si webové stránky zdarma!