Zábavný kvíz

21.09.2017

Chcete nahlédnout tam, kam zrakem nahlédnout nelze?
Připravil jsem pro vás malý kvíz. 
Vyberte nejpravděpodobnější vysvětlení následujících situací.
Klíč ke správným odpovědím najdete na konci.

1. Místností se nepříliš rychlým krokem pohybuje muž. Ruce má nepřirozeně před sebou lehce ohnuty tak, že jedno předloktí je na délku paže před obličejem a druhé před břišní krajinou.

 • a) Jedná se o cvičence bojového umění kvang-hu.
 • b) Nevidomý člověk se pohybuje neznámým prostorem v tzv. "bezpečnostní pozici" chránící nejzranitelnější části těla.
 • c) Milovník železnice si hraje na zdvojený semafor.

2. Žena s láskou pomáhá nevidomému při běžných denních činnostech, krmí ho, obléká a dbá o veškeré jeho možné i nemožné dobro.

 • a) Profesionální pracovnice opečovává nevidomého klienta sociální služby pro osoby se zrakovým postižením.
 • b) Matka se stará o své nevidomé dítě.
 • c) Manažerka firmy zajišťuje dobré pracovní podmínky právě přijatého nevidomého
 • pracovníka.

3. Mladá žena doprovází nevidomého do knihovny a pomáhá mu s vyhledáním patřičné publikace, pak si chvíli povídají v čajovně a pročítají ručně psaný dopis, který nevidomý obdržel.

 • a) Nevidomý a sociální pracovnice místního úřadu v akci.
 • b) Sen nevidomého člověka z Ústavu sociální péče pro nevidomé.
 • c) Proškolená dobrovolnice pomáhá svému klientovi.

4. Mladá žena pozorně seznamuje člověka s černými brýlemi s překážkami bytového interiéru, radí mu, jak uspořádat předměty v kuchyni, jak označit ovládací prvky na kamnech a jak si třídit šatstvo.

 • a) Pracovnice obecně prospěšné společnosti Tyfloservis zaškoluje nevidomého v dovednostech z oblasti sebeobsluhy, tedy v tom, jak beze zraku provádět běžné každodenní úkony.
 • b) Koloniální majitelka panství zaškoluje nevidomého otroka v obsluze domácnosti.
 • c) Mladý manželský pár se chystá na party, při které se bude hrát dávná dětská hra "na s lepou bábu"

5. Muž vyjadřuje svůj bezmezný obdiv k nevidomé dívce, s láskou ji hladí vlasy, nese jí tašku a snaží se odstranit každou překážku na její cestě ulicí i životem.

 • a) Zloděj připravující se na nekalý skutek.
 • b) Tatínek se s láskou a s nejspíše nadměrnou péčí stará o svou dospívající nevidomou dceru.
 • c) Pedagog speciální školy pro nevidomé při své každodenní práci.

6. Starší muž se prodírá davem, hlasitě spílá kolemjdoucím kvůli jejich nevšímavosti, bez oslovení uchopí neznámého nevidomého chodce za paži a vleče ho k zábradlí.

 • a) Policista zatýkající nevidomého pachatele předstírá akt pomoci.
 • b) Kamarád potkává svého nevidomého kamaráda a chce mu ztropit drobnou taškařici.
 • c) Jednotlivec posedlý potřebou vychovávat okolí a prezentovat svou dobrotu pomáhá nevidomému bez ohledu na jeho důstojnost.

7. Z výkopu na ulici vylézá zabahněné stvoření s bílou "křivulí" v ruce.

 • a) Glumm.
 • b) Nevidomý v šoku po pádu vylézající z nezajištěného výkopu se zkřivenou bílou holí.
 • c) Pracovník Správy komunikací po testování funkčnosti igelitových fáborků umístěných před výkopem.

8. Dva muži spolu sedí u konferenčního stolku, jeden pozorně naslouchá a druhý (zjevně nevidomý) vypráví o ztrátě zraku, partnerky a zaměstnání.

 • a) Psycholog naslouchá muži, který nedávno ztratil zrak.
 • b) Nevidomý při návštěvě u bohatého dárce, který se právě chystá obdarovat ho penězi na vodicího psa a mluvící počítač.
 • c) Hrdina televizního seriálu vyčítá tchánovi, že nedomluvil své dceři, aby ho po ztrátě zraku neopouštěla.

9. Ulicí kráčí dvě mladé ženy. Jedna z nich má oči zakryty podivnými klapkami zavěšena do druhé, zastavují se u schodů do parku a o něčem se domlouvají.

 • a) Progresivní šoková forma psychoterapie, při které je depresivní pacient léčen konfrontací s naprosto černým viděním světa.
 • b) Dvojice dobrovolníků při nácviku dovedností bezpečného doprovázení v situaci, kdy jedna dobrovolnice hraje roli nevidomé a druhá si procvičuje správné doprovázení.
 • c) Pokus o únos.

10. Mladý muž sedí na lavičce, jednou rukou přidržuje telefon a druhou mává nad displejem.

 • a) Mladík při telefonování s dívkou rozrušením neovládá svá gesta.
 • b) Telefonující muž odhání komáry a mouchy.
 • c) Nevidomý mladík poslouchá, co mu čte z internetu jeho mluvící chytrý telefon, který ovládá pomocí gest.

Klíč: 1b, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c

© Miroslav Michálek 2017

Vytvořte si webové stránky zdarma!