Deset užitečných NE při pomoci nevidomému chodci

29.09.2017

Přečtěte si krátká "zvolání" chránící bezpečnost nevidomých a pohodu pomáhajících.

Poprvé jsem je zveřejnil v roce 2004 v brožuře "Nebojte se pomoci nevidomým".

  1. Nikdy mne neberte za bílou hůl! Je to podobné, jako kdyby vám někdo náhle zakryl oči.
  2. Nechytejte mne za předloktí nebo zápěstí ruky držící bílou hůl. Znemožnilo by mi to sledovat holí prostor před sebou.
  3. Nesnažte se mne strkat před sebou jako skříň. Jděte jako první, já se vás přidržím a půjdu za vámi.
  4. Neřešte věci týkající se mne s mým průvodcem, hovořte rovnou se mnou.
  5. Netahejte mne za rukáv a jiné části oděvu, pokud mi chcete pomoci, abych si nepřipadal jako králík nebo taška.
  6. Nepoužívejte místo slovní odpovědi gesta, neříkejte "támhle", není to nic platné.
  7. Nepomůže mi výkřik "tam nemůžete" nebo "to nezvládnete". Místo toho mi můžete pomoci "najít cestu" a "zvládnout to".
  8. Neuvádějte mne do rozpaků výroky typu "to já ve vaší kůži bych si něco udělal".
  9. Nespěchejte, když mi chcete pomoci, pokud to není z bezpečnostních důvodů nutné. Spěch bezpečné snadno změní v nebezpečné.
  10. Nebojte se nabídnout mi pomoc. Zeptejte se, co a jak potřebuji, a předchozí NE budou odstraněna.

© Miroslav Michálek 2017

Vytvořte si webové stránky zdarma!